Azərbaycan Ağız və Üz-çənə Cərrahları Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi Şəhadətnaməyə əsasən 29 sentyabr 2017-ci ildən etibarən rəsmi fəaliyyət göstərir.

Respublikanın qabaqcıl mütəxəssislərini birləşdirən Cəmiyyətin əsas məqsədi, vahid bir qurum olaraq, Azərbaycanda ixtisasa dair dünya standartlarını tanıtmaq, nəzəri və təcrübi bilikləri paylaşmaq, bu sahə ilə məşğul olan həkimlərin görüşlərini təşkil etmək, onların qarşılaşdıqları problemlərin həlli yollarını araşdırmaq və aradan qaldırmaq, ixtisasa dair aparılan araşdırmaları dəstəkləmək və beynəlxalq səviyyədə onları təbliğ etməkdir.